Forum archiwalne. Bieżąca dyskusja o mediach dostępna na forum.media2.pl, archiwalne materiały wideo na tv.janpogocki.pl

15 lat Teleexpressu - zapis programu

Forum jednego z najstarszych programów informacyjnych w Polsce.
Awatar użytkownika
michal
Administrator
Posty: 9097
Rejestracja: (sob) 26 lut 2005, 16:18
Płeć: Mężczyzna

15 lat Teleexpressu - zapis programu

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

#1

Post autor: michal » (pn) 25 lip 2005, 22:38

Oglądałem ten program, ale już niewiele pamiętam. Pami?tam Telehit i trzech "tenor?w", filmik z pocz?tkami Or?osia i troch? materiału o ?cianie.

Zapis "d?wi?k 100%" oznacza pauz? dla lektora na przykład w celu wypowiedzi jakiej? osoby. To co ona m?wi?a nie było już zapisywane. Dalej jest cyfra ile sekund ma ta przerwa trwa? i kr?tki opis dla lektora co się w tym czasie ma tam dzia?.

*********

Teleexpress - 26 czerwca 2001

Prezenter - Po?egnanie

Kod: Zaznacz cały

Urszula Boruch: Jutro Teleexpress podobnie jak dzi? o 16.55, ale będzie to program szczeg?lny bo rocznicowy. Gor?co zapraszamy. Spotka się z pa?stwem Maciej Or?o?. Do widzenia.
KO?C?WKA

*********

Teleexpress - 27 czerwca 2001

CZ??WKA

Prezenter - Powitanie

Kod: Zaznacz cały

Maciej Or?o?: Dzień dobry pa?stwu, z przyjemno?ci? informuj?, że jutro ma by? bardzo ?adna pogoda - w całym kraju s?onecznie i bardzo ciep?o - od 25-ciu stopni na Suwalszczy?nie do 30-tu na ?l?sku. Chmury i przelotne deszcze pojawi? się tylko po po?udniu i tylko na zachodzie. ?roda, 27-my czerwca, Maciej Or?o?, 5 minut wcze?niej ni? zwykle zapraszam na Teleexpress, kt?ry zreszt? obchodzi dzi? 15 urodziny. Zaczynamy.
Forszpan

Kod: Zaznacz cały

Za kilkanałcie minut papież Jan Paweł Drugi odleci do Rzymu, ko?cz?c pielgrzymk? na Ukrain?. S?d lustracyjny drugiej instancji uchyli? wyrok, stwierdzaj?cy, że J?zef Oleksy jest k?amc? lustracyjnym. Rada Polityki Pieni??nej zdecydowa?a się obni?y? stopy procentowe o p??tora punktu. Poka?emy też kolarza ze S?upska, kt?ry chce pobi? rekord ?wiata, przeje?d?aj?c sze??set kilometr?w w trzydzieńci godzin. Na koniec, bez cienia megalomanii, opowiemy o pi?tnastych urodzinach "Teleexpressu".
(ciach wszystkie bie??ce Wiadomości, relacj? ze Lwowa nadawa?a na żywo Joanna ?adzi?ska-Molak)

Materia? "Rowerzysta"
(reporter PIOTR OSTROWSKI zdjęcia ADAM MROCZEK)

Kod: Zaznacz cały

Rafa? Lelukiewicz, osiemnastolatek ze S?upska ustanawia rekord ?wiata w je?dzie ci?g?ej na rowerze. W trzydzieńci godzin chce przejecha? sze??set kilometr?w. Co pewien czas bedzie robi? trzyminutowe przerwy. Rafa? wystartowa? sprzed s?upskiego ratusza. Wyczynem, kt?ry mamy nadzieje trafi do ksi?gi rekord?w Guinessa, chce uczci? pi?tnastolecie Teleexpressu.

Prezenter

Kod: Zaznacz cały

Maciej Or?o?: Troch? mi przykro, że pan Rafa? tak się napoci z tej okazji, ale oczywi?cie - mocno trzymamy kciuki i dzi?kujemy za po?wi?cenie. Prosz? państwa - dzi? Teleexpress jest troch? bardziej uroczysty ni? zwykle, ponieważ w?a?nie ko?czy 15 lat. Telehit też będzie wyj?tkowy - prosz? o uwag? - dzi? w telehicie cały dzia? muzyczny naszej redakcji, inaczej m?więc - nasz redakcyjny boysband, czyli: Marek, Hirek i Micha?. Cze??.
Tele-HIT
(przygotowali M. SIEROCKI, M. MICHALIK)

Kod: Zaznacz cały

Marek Sierocki - Hirek Wrona - Micha? Michalik Cze??! 

(Hirek) Marek pojawia się w Telehicie od samego początku. 

(Micha?) Hirek pojawia się w Teleexpressie od prawie dziesi?ciu lat. 

(Marek) A Micha? pomaga nam od sze?ciu lat. 

(Marek) Dzi? w telehicie jeden z największych przeboj?w roku osiemdziesi?tego sz?stego. "The Lady In Red" w wykonaniu Chrisa De Burgh'a. Utw?r ten grali?my wtedy dwa lub trzy razy. Teleexpress by? wtedy jednym z niewielu program?w, w którym można było zobaczy? najnowsze teledyski. 

(Hirek) Chris De Burgh urodzi? się w Buenos Aires w Argentynie. Jego ojciec by? irlandzkim dyplomat?. Wychowywa? się na plac?wkach na Malcie, w Nigerii i Zairze. Karier? muzyka zaczyna? w latach siedemdziesi?tych. 

(Micha?) Popularno?? Chrisowi de Burghowi przyni?są utw?r "Don't Pay The Ferryman" w roku osiemdziesi?tym trzecim. Jego inne przeboje to: "Missing You", "High On Emotion", "Tender Hands" i oczywi?cie "The Lady In Red". W Teleexpressie Chris De Burgh i "The Lady In Red".

Teledysk
Prezenter

Kod: Zaznacz cały

Maciej Or?o?: Lady in red - dama w czerwieni - tak 15 lat temu ?piewa? w Teleexpressie Chris de Burgh. To co teraz powiem brzmi niezwykle uroczy?cie i dumnie. A? ciarki przechodz?. Dok?adnie pi?tna?cie lat temu - 27 czerwca 1986-go roku o godzinie siedemnastej pi?tna?cie, wystartowa? pierwszy Teleexpress.
Materia? "Historia"
(przygotowa? ?UKASZ KARDAS)

Kod: Zaznacz cały

Pierwsz? czo??wk? Teleexpressu była wielka Japa, kt?r? zaprojektowa? Andrzej P?gowski. Tu? po niej przez prawie p??tora roku, codziennie pojawia? się pierwszy prezenter o radiowym pochodzeniu - Wojciech Reszczy?ski. Teleexpress by? sensacj? pod wieloma wzgl?dami. To u nas pierwszy raz pojawiła się muzyka. Do dzi? jest trwa?ym elementem programu. Telehity od początku przygotowywa? Marek Sierocki. 

D?WI?K 100% 4 efekt 

Ojcami tej nadzwyczaj dynamicznej i urozmaiconej formu?y programu są J?zef W?grzyn i Andrzej Turski. Z Teleexpressu wysz?o wiele dziennikarskich s?aw. 

D?WI?K 100% 10 prezentacja dziennikarzy 

Dziesi?? lat temu pojawi? się Maciej Or?o?, kt?ry najd?u?ej prowadzi Teleexpress. 

D?WI?K 100% 5 pocz?tki Ma?ka 

Trzy miesi?ce trwa?a jego walka z materi?. Ale przyszed? dzień, że kolega Or?o? zassa? i zdoby? sympati? widz?w. Maciek jest zdobywc? Wiktora. Laureatk? tej nagrody jest r?wnie? Hania Smoktunowicz, kt?ra w Teleexpressie sp?dzi?a osiem lat. W rankingu Polityki na koniec wieku czytelnicy uznali Teleexpress za najpopularniejszy program informacyjny w Polsce.
Prezenter

Kod: Zaznacz cały

Maciej Or?o?: Jak wiadomo, ?ciany maj? uszy, ale to chyba lepiej, że nie wszystkie ?ciany potrafi? m?wi?, ponieważ ich zeznania mog?yby niejednego przyprze? do muru albo... postawi? pod ?cian?. W Teleexpressie jeste?my z naszych ?cian dumni.
Materia? "?ciana"
(przygotowa? MATEUSZ TROJAN)

Kod: Zaznacz cały

By? może do pe?nego szcz??cia brakuje nam kilku obraz?w Leonarda czy Rembrandta. Mamy za to plakat z bardzo ciep?? dedykacj? Agnieszki Holland. A to jeden z cenniejszych skarb?w redakcji - korba z kt?r? Bohdan ?azuka od czasu do czasu spaceruje po torach tramwajowych. 

D?WI?K 100% 2 efekty 

A to już ?ciana, na której podpisali się s?awni go?cie Teleexpressu. Cz??? autografów niestety wyblak?a. Jednym z pierwszych, kt?rzy na wieki utrwalili się na tym murze by? Chaim Topol. Legendarny odtw?rca roli Teviego Mleczarza w "Skrzypku na dachu" podpisa? się w imieniu w?asnym i postaci, w kt?r? setki razy wciela? się na scenie i w filmie. Zgodzi? się też za?piewa? z towarzyszeniem dziennikarskiego ch?rku. 

D?WI?K 100% 12 efekty 

W czapk? Teviego swoj? podobizn? z autografem wrysowa? wybitny rosyjski re?yser Andriej Koncza?owski, kt?ry przyjecha? do Polski na premier? filmu "Kurka Riaba". A to podpis Wima Wendersa, kt?ry odwiedzi? nas z okazji polskiej premiery "Lisbon Story". Tym gestem re?yser nie ubli?a prezenterowi lecz odpukuje na szcz??cie. Bardzo starannie do wyst?pienia przed kamer? przygotowywa? się r?wnie s?awny tw?rca film?w, Costa Gavras. Podczas wywiadu przyzna?, że polubi? polsk? kuchni?, zw?aszcza bigos i pierogi. A tak podpisa? się jeden z najwybitniejszych gitarzyst?w, Al di Meola, na którego widok w redakcji ?ywiej bi?y serca p?ci pi?knej. Dzielny redaktor Or?o? nie przestraszy? się zwierza, z którym przysz?a do redakcji Kate Maberly, młoda gwiazda filmu Agnieszki Holland "Tajemniczy ogr?d". A to już autograf Kena Keseya. Autor "Lotu nad kuku?czym gniazdem" zagra? naszemu prezenterowi na flecie, którego Indianie u?ywaj? w czasie zalot?w. 

D?WI?K 100% 12 efekty
Prezenter

Kod: Zaznacz cały

Maciej Or?o?: Pieknie zagrane, cho? przypominam, że Marek Sierocki r?wnie pieknie, je?li nie pi?kniej gra na akordeonie... "Pa?stwo to ja" - mawia? Ludwik czternasty, z kolei nasi widzowie mawiaj?, że Teleexpress to ja. I Beata Chmielowska, i Piotr Gembarowski, i Marek Sierocki, i Hirek Wrona. I maj? racj?, ale nie do ko?ca. ?eby Pa?stwo o siedemnastej mogli obejrzeć Teleexpress, od rana pracuje na to sztab ludzi.
Materia? "Jak robimy"
(przygotowa?y EL?BIETA JANEK GRA?YNA KASIAK)

Kod: Zaznacz cały

Dziesi?ta rano. Kolegium redakcyjne. Tu decyduje się by? albo nie by? ka?dego materiału. A to dow?dca, to znaczy dzisiejszy wydawca. To on zamawia materiały i pilnuje by były zrobione jak nale?y. Wydawców jest pi?cioro. Dwie panie i trzech pan?w. Pierwszy po Bogu jest oczywi?cie nasz "szef". To ten elegancki gentelmen. Tutaj urz?duj? kierownicy produkcji. To za? m?ode si?y polskiego dziennikarstwa czyli reporterzy "Teleexpressu". Ich zadaniem jest wyszukiwanie temat?w i przygotowanie ich do emisji. Po kolegium przychodzi czas na burz? m?zg?w przy kawie z automatu. Temat przyj?ty, ale, jak go przygotowa?? Rad? ch?tnie s?u?? niezawodne panie z sekretariatu. Po kawie czas wyjazdu na zdjęcia. Teraz wszystko zale?y od operatora, czyli tego pana z kamer?. Bez ekipy zdj?ciowej reporter m?g?by pisa? do gazet. Jeste?my w centrum wydarze?. Zar?wno tych najpowa?niejszych, jak i tych troch? mniej wa?nych. Zdj?cia zrobione. Teraz trzeba je przejrze? i wybra? najciekawsze uj?cia. Kolejny etap naszej pracy to pisanie tekstu. Kunsztowne metafory i literackie opisy - na szcz??cie przed emisję wszystko to sprawdza wsp??wydawca. Tekst zatwierdzony i wydrukowany. Czas i?? na monta?. Tu pierwsze skrzypce graj? monta?y?ci. To jeszcze nie koniec. Zanim zobacz? pa?stwo "Teleexpress", wszystkie materiały musi obejrzeć wydawca. Za pi?? pi?ta. Jest jeszcze mn?stwo czasu. O pi?tej odpocz?? mogę reporterzy. Prac? zaczynaj? prezenter i lektor. Wydawca w re?yserce cały czas trzyma r?k? na pulsie. Bo przecie? w trakcie emisji wiele może się zdarzy?. Tak naprawdę odpocz?? można dopiero pi?tna?cie po pi?tej.
Prezenter

Kod: Zaznacz cały

Maciej Or?o?: To były osoby, które teraz pracuj? w Teleexpressie. Przez pi?tna?cie lat przez nasz? redakcj? przewin??y się setki dziennikarzy i producent?w. Wi?kszo?? spotka?a się na nagraniu wielkiej jubileuszowej gali Teleexpressu.
Materia? "Gala"
(WARSZAWA PATRYCJA HRYNIEWICZ-NOWAK zdjęcia MAREK PAKOWSKI)

Kod: Zaznacz cały

Do studia numer pi?? na Woronicza przyszli prezenterzy, dziennikarze i przede wszystkim za?o?yciele redakcji. Wielu miało okazj? zobaczy? się po latach. Wszyscy wzi?li udzia? w nagrywaniu programu jubileuszowego. Studio przypomina kawiarni?, przy stolikach są nagrywane wywiady. Na scenie wyst?puj? zaproszeni arty?ci mi?dzy innymi Janusz J?zefowicz z teatrem Buffo. 

D?WI?K 100% 5 - efekt 

Wynik naszej pracy i zabawy będzie można zobaczy? si?dmego lipca wieczorem w Jedynce.
Prezenter - Po?egnanie

Kod: Zaznacz cały

Maciej Or?o?: B?dzie ciekawy program - zapraszamy bardzo serdecznie. Bardzo gor?co dzi?kujemy za ?yczenia, gratulacje i prezenty. To jest koszulka hokejowa od radiowej tr?jki. Chyba trzeba teraz będzie trenowa? hokeja. ?wietnie. Pozdrawiamy Tr?jk?, ko?czymy dzisiejszy Teleekspress, a jutro rozpoczynamy kolejne 15 lat. Jak zwykle o 17. Zapraszam państwa. Do widzenia.
KO?C?WKA
STANOWCZE "NIE" LISIEJ PROPAGANDZIE!

Awatar użytkownika
doktorfaustus1
Przyjaciel
Posty: 3145
Rejestracja: (ndz) 27 lut 2005, 9:37

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

#2

Post autor: doktorfaustus1 » (śr) 27 lip 2005, 19:27

Jak zwykle brawa dla Micha?a. Ju? drugi dzień pr?buj? znale?? odpowiedni fragment Wiadomości - pamiętam wydanie \\` w którym obchodzono 10 rocznic? powstania redakcji. Pokazano kilka zdj?? z jakiej? imprezy, kt?ra odby?a się w gmachu na Powsta?c?w oraz rodzinne zdj?cie w studiu. Pami?tam, że wszyscy byli bardzo elegancko ubrani, Bukowska miała suknie jak na bal, szampan la? się strumieniami. Przy okazji wspomniano o konkurencji, pokazuj?c nawet logo wszystkich program?w - tj Faktów, Informacji, programu 7 minut. Niestety wci?? nie mogę odnale?? zapisu.

Awatar użytkownika
michal
Administrator
Posty: 9097
Rejestracja: (sob) 26 lut 2005, 16:18
Płeć: Mężczyzna

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

#3

Post autor: michal » (śr) 27 lip 2005, 19:46

I nie znajdziesz. Pisa?em już, że nie ma program?w TAI z okresu lipiec 1999 - pa?dziernik 2000 z wyj?tkiem tygodnia 22-28 listopada 1999.
STANOWCZE "NIE" LISIEJ PROPAGANDZIE!

ODPOWIEDZ